Lan Zhou Yin

Lan Zhou Yin

Release Date, Time, and Networks

Basic Info
Drama Name Lan Zhou Yin
Show Type Tv Series
Also Known As Jiang Jin Jiu, Jeung Jeun Jau, Qiang Jin Jiu
Country of Origin China Original Language Mandarin Chinese
Subtitle(s) English No. of Episodes 20 Episodes
Release Date TBA End Date ...
Broadcast Day
Watch On
Episode Duration ...
Productions
    Genres Historical, Mystery, Romance